Nowa generacja osocza - PR czyli ulepszony preparat bogatopłytkowy

 

 

Autologiczne preparaty krwiopochodne zawierające skoncentrowane płytki krwi (PLT- plateles) są z powodzeniem wykorzystywane w medycynie estetycznej w celu rewitalizacji i regeneracji tkanek. Jednym z pierwszych preparatów zawierającym skoncentrowane płytki krwi jest stosowane od kilku lat osocze bogatopłytkowe (PRP – Platelet Rich Plasma), gdzie płytki krwi są zawieszone w niewielkiej objętości osocza.

 

PRF (PRF – Platelet Rich Fibrin) oraz jego różne warianty (i-PRF, i-PRF+, A-PRF, A-PRF+) stanowi najnowszą, ulepszoną generację preparatu zawierającego płytki krwi. Został opracowany przez dra Josepha Choukrouna - wynalazcę i propagatora zastosowania czynników wzrostu w chirurgii stomatologicznej i regeneracyjnej.

 

Preparaty PRF posiadają inne, pod wieloma względami znacząco lepsze właściwości regeneracyjne czy biostymulacyjne niż dobrze znane, tradycyjne PRP. Protokół stosowania dla PRF został znacznie uproszczony, a dzięki nowoczesnej, specjalistycznej wirówce PRF Duo Quattro bardzo łatwy i szybki jest również sposób pozyskiwania tego preparatu.

 

PRF- „f” tworzy nową generację

Preparaty PRF (PRF – Platelet Rich Fibrin), w przeciwieństwie do PRP, są bogate w aktywną formę fibrynogenu (zwaną fibryną lub włóknikiem), która dzięki swojej strukturze tworzy elastyczną matrycę dla komórek i płytek krwi. Udowodniono, że zawartość fibryny implikuje szereg pozytywnych zjawisk wpływających na efekty i tempo procesów regeneracyjnych.

 

Preparaty fibrynowe oraz ich skuteczność regeneracyjna zostały entuzjastycznie przyjęte w medycynie już kilka lat temu, jednak wówczas były dostępne jedynie

w formie żelu, który nie nadawał się do iniekcji, sprawdzał się za to np. w przypadkach leczenia owrzodzeń skóry. Nowe formy fibryny bogatopłytkowej

(i-PRF, A-PRF Liquid) są pod tym względem inne. Utrzymują czasowo postać płynną i można je stosować w formie iniekcyjnej. Preparat

Preparaty fibrynowe oraz ich skuteczność regeneracyjna zostały entuzjastycznie przyjęte w medycynie już kilka lat temu.Jednak wóczas były dostepne tylk ow formie żelu, który nie nadawał się do iniekcji,sprawdzał się za to np.w przypadku leczenia owrzodzeń skóry.

 

Nowe formy fibryny bogatopłytkowej(I-PRF A-PRF Liquid) są pod tym względem inne.Utrzymują czasową postać płynna i można je stosować w formie iniekcyjnej.

 

PRF dłużej i większych stężeniach uwalnia czynniki wzrostu

Zarówno ilość jak i tempo uwalniania czynników wzrostu zawartych w płytkach krwi znacząco różnią się w preparatach PRP i PRF.

W preparatach PRP największa masa czynników wzrostu jest uwalniana w chwili aplikacji materiału oraz w krótkim czasie po zabiegu. PRF uwalnia niektóre czynniki wzrostu (PGF –

Platelet Growth Factors) dłużej i w większych stężeniach. Dzięki temu tkanki pacjenta są dłużej poddane działaniu czynników PGF (ponad 7 dni), a tempo ich uwalniania jest wolniejsze i bardziej równomierne.Ma to bezpośredni wpływ na efekty stosowanych terapii anti-aging.

 

W PRF polimeryzacja (aktywacja w tkankach pacjenta) zachodzi naturalnie, bez koagulantów i innych dodatków.

Naturalny proces polimeryzacji PRF sprzyja wychwytywaniu i kumulacji komórek oraz cytokin już podczas wirowania.Następnie utworzona w sposób naturalny trójwymiarowasieć fibrynowa poddana zostaje „aktywacji ” wyłącznie poprzez kontakt tkanki docelowej z kolagenem w miejscu podania. W preparatach z osoczem (PRP) przed aplikacją kliniczną w sposób sztuczny wywoływany jest proces polimeryzacji włóknika przez dodanie trombiny (zazwyczaj pochodzenia wołowego), czy jonów wapnia. Stworzona w ten sposób sieć włóknika rożni się strukturą połączeń pojedynczych włókien fibryny, co ma wpływ na sposób uwalniania cytokin i czynników wzrostu .

 

PRF-zawiera leukocyty i komórki macierzyste

W odróżnieniu od PRP, fibryna PRF wykazuje liczną obecność leukocytów, które odgrywają kluczową rolę w procesie waskularyzacji, a co za tym idzie w procesach regeneracyjnych.

Leukocyty, a w szczególności monocyty i makrofagi produkują białko zwane cytokiną, które wpływa na wzrost, proliferację i pobudzenie komórek do działania. PRF zawiera także innego rodzaju komórki wpływające pozytywnie na proces regeneracji, w tym także mezenchymalne komórki macierzyste. Dzięki temu efekty terapeutyczne w postaci regeneracji, odmłodzenia skóry mogą być po pierwsze lepsze, po drugie dłużej się utrzymują.

 

PRF-nie zawiera koagulantów, antykoagulantów ani separatorów.W trakcie procesu przygotowania preparatu PRF nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatków chemicznych. Nie zawiera ich również gotowy preparat. Dlatego jego stosowanie jest bezpieczne i pozbawione ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych. Przy pozyskiwaniu PRP konieczne jest stosowanie koagulantów i antykoagulantów (trombiny lub jonów wapnia), co nie tylko komplikuje procedurę, ale może wywoływać miejscową reakcję uczuleniową w przypadku nadwrażliwości pacjenta.

 

PRF-ma szersze zastosowanie

Fibryna może być stosowana również w zabiegach, których celem jest delikatna korekta objętości. „Nowe osocze”, czyli preparat PRF jest trójwymiarową matrycą, która dzięki zawartości włóknika umożliwia naturalne, delikatne wypełnienie tkanek.

 

Sposób pozyskiwania PRF jest znacznie prostszy i szybszy

Procedura i przygotowanie preparatu PRF, w szczególności z wirówką PRF Duo Quattro, są znacznie prostsze niż przygotowanie PRP.

Ilość czynności została zredukowana do trzech prostych kroków, a dzięki automatycznemu programowaniu urządzenia ryzyko popełnienia błędu operatora jest minimalne.

 

 

Wskazania do zastosowania preparatu PRFw medycynie estetycznej :

Fibrynę PRF w formie płynnej (i-PRF, A-PRF Liquid)

można stosować :

  • w mezoterapii i rewitalizacji skóry twarzy, szyi, dekoltu i dłoni

  • u pacjentów preferujących produkty naturalne

  • w celu przyspieszenia gojenia po innych zabiegach medycyny estetycznej (laseroterapia)

  • u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia alergii

  • w leczeniu łysienia typu męskiego .

 

Zastosowaanie w stomatologii:

Fibrynę bogatopłykową A-PRF w formie skrzepu włóknikowego stosujemy po zabiegach w chirurgii stomatologiczej np. ekstrakcjach zębów, resekcjach , usunięciu torbieli.

A-PRF Liquid w postaci membrany stosujemy podczas zabiegów implantologicznych. Zastosowanie PRF zmniejsza bolesność po zabiegową , przyczynia się do przyspieszania procesów gojenia i regeneracji.

 

 źródło www.fmdental.pl.